63-720 Koźmin Wlkp, ul. Wiosny Ludów 16
tel/fax. 62 721 07 05, e-mail: roman-biuro@o2.pl

Oferta

Nasze biuro oferuje kompleksowe usługi w zakresie:


PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

• organizacja działu księgowości
• tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
• rejestracja dokumentów księgowych
• prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
• przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
• przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
• przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
• prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
• roczne rozliczanie działalności

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
roczne rozliczanie działalności

OBSŁUGA KADROWO - PŁACOWA, DEKLARACJE ZUS

• przygotowywanie list płac
• przygotowywanie deklaracji ZUS
• rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
• rozliczanie umów zleceń i o dzieło
• przygotowywanie deklaracji rocznych
• przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

ZEZNANIA ROCZNE

• PIT-16 karta podatkowa
• PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
• PIT-36 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
• PIT-37 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

W ramach obsługi naszych Klientów dodatkowo oferujemy:

• doradztwo i wypełnianie formularzy zgłoszeniowych i aktualizacyjnych
• reprezentowanie w kontaktach z Urzędami Skarbowymi
• porządkowanie dokumentów księgowych
• odbiór dokumentów z siedziby Klienta
BEZPŁATNE wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej !!!